Rigips TROPHY 2012

Cena poroty RIGIPS TROPHY 2012

Podkrovní byt pana Hylmara ve Vrchlabí / Přestavba podkroví na byt

Realizační firma: Vladimír Dobiáš – GIPS Komplet, Poniklá
Architekt: Vladimír Dobiáš – GIPS Komplet

V nových podkrovních místnostech s přiznanými dřevěnými prvky krovu jsou zrealizovány sádrokartonové šikminy s ostěním nových střešních oken. Interiér získal potřebné prosvětlení i díky vkusně zvoleným obloukovým vikýřům, u kterých komplikovaně řešené ostění do menšího poloměru prověřilo zručnost sádrokartonářů. Sádrokartonové předstěny u obvodových stěn pomohly estetice a zároveň zlepšují tepelné vlastnosti původních stěn. Velký půdní prostor byl rozdělen sádrokartonovými příčkami, neboť ty jsou díky své nízké hmotnosti ohleduplné ke statickému zatížení původního stropu.


O Rigips TROPHY

Soutěž Rigips Trophy je určena realizačním firmám, které zpracovávají produkty a systémy značky Rigips. Jejím cílem je podpořit umění, dovednost a kvalitu práce realizačních firem z oblasti suché vnitřní výstavby.

Do národního kola Rigips Trophy 2012 bylo přihlášeno 39 objektů, které zabírají široký rozsah účelu použití systémů Rigips. Od novostaveb velkých zdravotnických a komerčních center přes rekonstrukce a přestavby historických budov až po výstavby a úpravy bytů a rodinných domů – v soutěži totiž nehraje roli velikost objektu či metry zpracovaného sádrokartonu, ale zejména originálnost konstrukcí suché vnitřní výstavby Rigips, použití speciálních technik a vysoká technická úroveň zpracování. Dodržení pravidel a zásad montáže je samozřejmostí.